Școala Gimnazială

"Alexandru Macedonski" Craiova

Viziune

Şcoala Gimnazială „Alexandru Macedonski” este una dintre şcolile reprezentative ale învăţământului doljan, care continuă o istorie începută în 1975 şi clădită pe munca şi idealurile mai multor generaţii de dascăli şi elevi.

În acest sens, urmărim crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de către M.E., în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui elev beneficiar al sistemului educaţional astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atât pe plan personal, cât şi profesional. Pentru noi fiecare elev reprezintă o personalitate în devenire a cărei evoluţie o dezvoltăm, urmând a o monitoriza şi după absolvire.

Considerăm că prin promovarea unui învăţământ deschis, flexibil şi asigurarea unei bune comunicări strategice între actorii implicaţi în procesul educativ, oferim un model de progres educaţional, generator de cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.

Misiune

Școala noastră promovează identificarea și dezvoltarea aptitudinilor elevului și realizează educația pentru colaborare și lucru în echipă, oferind șansă fiecărui elev să-și construiască viitorul și să se adapteze unei societăți dinamice. Se urmăreşte ca unitatea şcolară să fie un adevărat lăcaş de cultură şi civilizaţie care să aibă uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de religie,etnie,apartenență socială. Elevii noştri sunt încurajaţi să se perfecţioneze în domenii în care pot obţine competenţe maxime. Învăţarea continuă devine pentru ei o prioritate, care să le deschidă în permanenţă drumuri noi într-o societate democratică. Pentru atingerea acestor obiective este încurajată formarea continuă şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în scopul aplicării corecte a legislaţiei şcolare şi a planurilor de învăţământ, lucru ce va permite asigurarea unui învăţământ de calitate.

Contact

Craiova, Județul Dolj,

Strada Castanilor nr. 4

Tel. 0351412050

Email. al_macedonski@yahoo.com